A Point of Success

درباره ایما

ایما هیچوقت زاده نشد؛ ایما خلق شد.

ترکیب چند تفکر که بعد از مدتی کوتاه یکی شدند و هدف‌های مشترک خود را پی‌در‌پی به ثمر نشاندند. ما در ایما، فعالیت‌هایی در زمینه تبلیغات دیجیتال و بازاریابی دیجیتالی انجام می‌دهیم. اما مهم‌تر از همه این خدمات، ما در ایما هر روز پیشرفت می‌کنیم و با هم بر روی لبه تبلیغات نوین قدم بر می‌داریم.

به گواه مشتریان ایما، پیوستن به ایما کار ساده‌ای محسوب می‌شود اما کار سخت، جدا شدن از ایماست.

ایما مارکتینگ

چرا دیجیتال مارکتینگ؟

دیجیتال مارکتینگ جهانیست با میلیاردها سیاره کوچک و بزرگ که هر کدامشان اتمسفر و تمایلات خاص خودشان را دارند. عده‌ای از متخصصان تبلیغات بر این باورند که تا 10 سال آینده، بیش از 80 درصد از حجم محتواهای تبلیغاتی در فضای دیجیتال عرضه خواهد شد؛ این بدان معناست که رنسانس تازه‌ای در زمینه تبلیغات درحال وقوع است.

شما با کسب و کاری که دارید، می‌توانید عده‌ای را با نیازهایی منطبق بر کسب‌و‌کار خود پیدا کرده و محصول خود را به آنها ارائه دهید؛ اما تصور کنید عده بیشتری با همان نیاز در انتظار دریافت خدمات و یا محصول شما هستند و شما از وجودشان بی‌اطلاعید.

دیجیتال مارکتینگ این فضا را در اختیار شما می‌گذارد تا با هدف قرار دادن مخاطبانی با نیازهای مشابه، هوشمندانه‌تر به بازاریابی بپردازید و در مراحل بعدی، نیاز به محصول یا خدمات خود را در عده بیشتری از مخاطبان بوجود بیاورید.

چرا دیجیتال مارکتینگ
مشتریان ما